ข้อความวิ่ง

ยินดีต้องรับครับ สู่ Zerobenjamin Online

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ชื่อ นาย ธนรัชติ เพชรพิทักษ์
ชื่อเล่น โอม
วัน/เดือน/ปี เกิด 16 มกราคม พ.ศ.2545

Profile
Name Tanarat Phetpitak
Nick Name hom 
Age 18
Birth 16 Jan 2002

ติดต่อได้ที่ 095-179-5579

music